about.jpg
Solar invent d.o.o.

IZGRADNJA SOLARNIH ELEKTRANA

  • Home
  • IZGRADNJA SOLARNIH ELEKTRANA

IZGRADNJA SOLARNIH ELEKTRANA

Nudimo komletnu proceduru izgradnje elektrane od idejnog rješanja, glavnog projekta do realizacije i puštanja u pogon sa tehničkim prijemom – po sistemu ‘’ključ u ruke’’ ili prema zahtjevu korisnika mogućnost i usluga po fazama, projektovanje, izgradnja, mjerenja i puštanje u rad.

 

  • izlazak na teren, procjenu lokacije i savjetovanje za gradnju solarnih elektrana
  • nabavka opreme
  • stručna ugradnja solarnih komponenti
  • mjerenje i verifikacija nakon ugradnje
  • servis i održavanje
  • stručni pregled solarnih elektrana i komponenti