about.jpg
Solar invent d.o.o.

ODRŽAVANJE SOLRANIH SISTEMA

  • Home
  • ODRŽAVANJE SOLRANIH SISTEMA

ODRŽAVANJE SOLARNIH SISTEMA

Održavanje elektrana nakon ugradnje prema sklopljenim Ugovorima sa korisnicima. Nudimo razne modele održavanja tokom garantnog i postgarantnog perioda tokom životnog vijeka elektrana.