Opći okvir za kandidaturu potencijalnih fizičkih ili pravnih lica za distribuciju opreme i elemenata mini i maxi solarnih elektrana
Solar invent d.o.o. Sarajevo

Novosti

12/18/2021

Opći okvir za kandidaturu potencijalnih fizičkih ili pravnih lica za distribuciju opreme i elemenata mini i maxi solarnih elektrana

solar radnik

Uvaženi poštovani visokocijenjeni sadašnji i budući poslovni prijatelji i partneri

Predstavljamo Vam i iznosimo opći okvir i uvjete za sticanje prava na distribuciju, afirmaciju i prodaju proizvoda visokorangiranih svjetskih proizvođača opreme i elemenata za instalaciju i izgradnju mini i maxi solarnih elektrana

-Distributer u navedenoj oblasti može biti svako pravno i/ili fizičko lice koje zadovoljava minimum kriterija u smislu materijalnih, stručnih i iskrenih namjera za bavljenje ovom djelatnošću.

-Poželjno je da se zainteresovana pravna i/ili fizička lica već bave sličnom ili istom djelatnošću.

-Da su pravna i/ili fizička lica upoznata i upućena u pogledu interesovanja investitora za ulaganje u ovu oblast, te su dužna biti kreativna i sa minimalnim kapacitetom poznavanja tržišta ove oblasti.

-Distributer je dužan da vrši ankete i prati statistike po pitanju interesa i namjere instalacije i građenja solarnih elektrana potencijalnih ulagača.

-Potencijalni distributeri će biti dužni da elaboriraju i specificiraju kratkoročna i dugoročna očekivanja količine i strukture opreme za izgradnju solarnih elektrana i solarne rasvjete na ugovorenom područnom tržištu.

-Distributeri će biti dužni posjedovat-obezbjediti-raspolagati odgovarajućim materijalnim sredstvima i navedeno dokazati prije potpisivanja ugovora.

-Distributeri će biti dužni prodati i plasirat odgovarajuću količinu proizvoda i opreme nakon sklapanja i potpisivanja ugovora u određenom roku koji će biti naveden u ugovoru.

-Izbor kandidata za sklapanje ugovora o distributerstvu će zavisiti od ozbiljnosti i odgovornosti pristupa ovoj oblasti.

-Molimo sve kandidate koji ne dobiju dužnu pažnju u narednom periodu, ništa nisu manje važni i imaju priliku privlačiti našu pažnju u navedenom periodu.

-Sve što je je propušteno i nije navedeno/precizirano u ovom okrviru, biti će navedeno i precizirano prilikom sklapanja i potpisivanja ugovora.

Kontakte/Komunikaciju sa Vama obavljamo putem maila: info@solarinvent.ba

solar
Posts made: 163